Posts Tagged ‘ชอบเขาก็ไปบอกเขา’

ชอบเขาก็ไปบอกเขา พลอย Mic Idol

By เพลง On June 4, 2009 No Comments

ชอบเขาก็ไปบอกเขา
คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง ณัฐวัฒน์ คณโฑแก้ว

เป็นผู้ฟังที่ดีมาเสมอ
พร้อมจะแนะนำให้เธอไม่ว่าเรื่องใด
ช่วยเธอคิดเต็มกำลัง
ช่วยทุกครั้งถ้าทำได้ เท่าไร… เท่ากัน

เว้น… เพียงเรื่องเดียวที่เธอพูดอยู่นี้
ฉันคงไม่มีหน้าที่ต้องรับรู้มัน
เธอบอกฉันว่าชอบเขา
คิดถึงเขาทุกคืนวัน ป่วยการ ช่วยเงียบที

ชอบเขาก็ไปบอกเขา มาบอกกับฉันเพื่ออะไร
ไม่เคยรู้เลยใช่ไหม ว่าใครรักเธอตรงนี้
ชอบเขาแล้วมาบอกฉัน เธอพูดทุกวันก็ช้ำทุกที
ไม่อยากเจ็บกว่านี้.. พอได้ไหม

ฉันเป็นผู้ฟังที่ดีมาเสมอ..
แม้ในทุกคำของเธอบาดถึงข้างใน
สบตาฉันให้จริงจัง แค่ซักครั้งจะเข้าใจ
ว่าใคร… ที่รักเธอ

ไม่อยากได้ยินเรื่องของเขาช่วยเข้าใจ
ไม่รู้จะช่วย ยังไงเหมือนกัน
แค่หัวใจตัวเองวันนี้ ฉันยังไม่มี… ทางช่วยมัน
รักเธออย่างนั้นยังเก็บไว้

ชอบเขาก็ไปบอกเขา มาบอกกับฉันเพื่ออะไร
ไม่เคยรู้เลยใช่ไหม ว่าใครรักเธอตรงนี้
ชอบเขาแล้วมาบอกฉัน เธอพูดทุกวันก็ช้ำทุกที
ไม่อยากเจ็บกว่านี้.. พอได้ไหม

เป็นผู้ฟังที่ดีมาเสมอ..
แม้ในทุกคำของเธอบาดถึงข้างใน
สบตาฉันให้จริงจัง แค่ซักครั้งจะเข้าใจ
ว่าใคร… ที่รักเธอ

รู้ว่าชอบเขา เธอชอบเขา ฉันเข้าใจ
แต่ใคร… แต่ใคร… ที่รักเธอ

Click here to continue reading