Posts Tagged ‘ขอร้อง’

ขอร้อง - แดน วรเดช

By unicef On June 10, 2009 No Comments

เหมื่อนหัวใจ ไม่เหลื่อใจ พูดคําเดียวคือเธอจะไป เท่านั้น เหมื่อนง่ายด้าย เหมื่อนหัวใจ ไม่เคยใช้คําว่ารัก
ด้วยกันฉันทําผิดที่ใด ได้แต่ถามตัวเองอย่างนั้น ไม่เคยจะไม่รักเธอสักวัน แต่กำลังจะต้องร้องไห้

อย่าทิ้งกันไปได้ไหม เทอรู้ฉันอยู่ไม่ไหว โลกคงแตกสลาย นาที่ที่ไม่เหลื่อเธอ คนที่รักที่สุด คนที่รักเสมอ
หมดชีวิตที่เห็น เมื่อใดก็เป็นของเทอ อย่าไปจากตรงนี้ อย่าไปจากคนนี้ ฉันกลัวฉัน ฉันกลัว พรุ่งนี้จะไม่มีแรงหายใจ

เพราะหัวใจ ไม่เหลื่อใคร เพราะฉันมีเพียงเธอคนเดียวเท่านั้น ขอร้องเธอ ขอร้องเธอ
สงสารฉันเถอะอย่าไปจากฉันได้ไหม ฉันทําผิดที่ใด ได้แต่ถามตัวเองอย่างนั้น ไม่เคยจะไม่รักเธอสักวัน แต่กําลังร้องให้

อย่าทิ้งกันไปได้ไหม เทอรู้ฉันอยู่ไม่ไหว โลกคงแตกสลาย นาที่ที่ไม่เหลื่อเธอ คนที่รักที่สุด คนที่รักเสมอ
หมดชีวิตที่เห็น เมื่อใดก็เป็นของเทอ อย่าไปจากตรงนี้ อย่าไปจากคนนี้ ฉันกลัวฉัน ฉันกลัว พรุ่งนี้

อย่าทิ้งกันไปได้ไหม เทอรู้ฉันอยู่ไม่ไหว โลกคงแตกสลาย นาที่ที่ไม่เหลื่อเธอ คนที่รักที่สุด คนที่รักเสมอ
หมดชีวิตที่เห็น เมื่อใดก็เป็นของเทอ อย่าไปจากตรงนี้ อย่าไปจากคนนี้ ฉันกลัวฉัน ฉันกลัว
พรุ่งนี้จะไม่มีแรงหายใจอย่าทิ้งฉันไปได้ไหม

Click here to continue reading


ขอร้อง แอม เสาวลักษณ์

By เพลง On June 4, 2009 No Comments

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงขอร้อง - ตี๋ AF4, มิวสิค AF4
เหมือนฉันเป็นคนไม่คิดอะไร แต่ในใจมันจำไม่เคยลืม
กับสิ่งที่เธอได้พูดไป ว่าความรักของเรา
มันคงไม่ย้อนวันคืนกลับมาเหมือนเก่า
เมื่อเธอกับเขาสองคนนั้นรักกัน

* ถ้าเธอต้องการจะไปจากฉัน
คงไม่มีวันที่เราจะกลับมาเหมือนเดิม

** ขอร้องเธอซักอย่างได้ไหม
มันคงต้องใช้เวลาสักหน่อย จะบอกเธอ
อยากบอกว่ารักเธอ รักเธอ รักเธอที่สุด
ไม่มีวันที่ฉันจะไปรักใคร

รู้ไหมมันทรมาน กับการที่เราสองคนนั้นเลิกกัน
ก็ยังจำได้ขึ้นใจ ว่าความรักของเรา
มันคงไม่ย้อนวันคืนกลับมาเหมือนเก่า
เมื่อเธอกับเขาสองคนนั้นรักกัน

ซ้ำ *,**

อยากจะใช้เวลาแค่เสี้ยวนาที
บอกความรู้สึกให้เธอได้รู้ ว่ารักเธอ รักเธอ

ถ้าเธอต้องการจะไปจากฉัน
คงไม่มีวันที่เราจะรักกันเหมือนเดิม…

ซ้ำ **
รักเธอ รักเธอที่สุด แม้ว่าใจของเธอจะไปรักใคร

Click here to continue reading